Vodootporna temperaturna sonda

Upotrebljivi temperaturni opseg -55 to 125°C (-67°F to +257°F)
Odabirna rezolucija od 9 do 12 bita
Koristi 1-Wire interfejs-zahteva samo jedan digitalni pin za komunikaciju
Deli jedan pin može više senzora
±0.5°C preciznost -10°C to +85°C
Alarmni sistem ograničenja temperature da
Vreme upita manje od 750ms
Može se koristiti sa napajanjem/podacima od 3.0V do 5.5V
Jedinstveni 64-bitni ID urezan u čip