Solarni regulator P10

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Radna struja 10A
Napon sistema 12V/24V
Samopotrošnja <5mA/12V; <9mA/24V
Maksimalni napon PV panela <55V
Maksimalni napon isključenja baterija <35V
Zaštita kod previsokog napona baterija 17V x 2/24V
Napon izjednačavanja 14,6V x 2/24V
Boost napon punjenja 14,4 x 2/24V
Floating napon punjenja 13,8V x 2/24V
Napon ponovnog uključenja 13,2V x 2/24V
Napon isključenja 11,1V
Termin uključenja punjenja izjednačavanja napona 7 dana
Vreme punjenja izjednačavanja napona 1h
Boost vreme punjenja 2h
Temperaturna kompenzacija -3.0mV/ºC/2V
Radna temperatura -25ºC do + 55ºC
Stepen zaštite IP30
Težina 100g
Dimenzije 103x71x36mm

 solarni

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju

Zaštita od preteranog punjena baterije, preteranog pražnjenja baterije, preopterećenja na strani potrošača, kratkog spoja, pregrevanja…

Grafički prikaz stanja sistema na displeju