Micro: bit klub – Single Board Computer Bundle

Micro: bit klub je 10 pakovanja koje sadrže sve što je potrebne za uživanje u mikro: bitu u STEM grupama, školske nastave, izviđačima ili bilo kom drugom društvenom skupu (sadrži 10 BBC micro: bitova,10k USB kablova, 10 k držača baterija i 20k AAA baterija). Ovaj uređaj, koji je razvio BBC, poseduje čipove, monitor, senzore, prepoznaje pokret, a pomoću njega može da se proverava temperatura, meri jačina svetlosti, broje koraci. Može se koristiti za većinu predmeta u školama, što pomaže nastavnicima da pristupe deci na savremen način i da se što više angažuju

Sam micro:bit predstavlja računar dimenzija 4×5 centimetara koji može da se kodira, ima detekciju pokreta, ugrađen kompas i Bluetooth, kao i mogućnost povezivanja sa Arduinom ili Raspberry Pi-em. Dizajnirani su da budu zabavni i jednostavni za upotrebu.Korisnici mogu kreirati bilo šta, od igara i animacija do listanja priča u školi, kod kuće i u pokretu – sve što vam treba je mašta i kreativnost. Svaka od njegovih LED indikatora se može individualno programirati kao i njeni tasteri, ulazi i izlazi, akcelerometar, magnetometar i Bluetooth pametna tehnologija.

 • Microprocessor: 32-bit ARM® Cortex™ M0 CPU
 • 16K RAM 16 MHz with Bluetooth Low Energy
 • A 5×5 LED matrix with 25 red LEDs to light up and can display animiated patterns, scrolling text and alphanumeric characters
 • Two programmable buttons. Use them as a games controller, or control music on a smart phone
 • On-board motion detector or 3-AXIS digital accelerometer that can detect movement e.g. shake, tilt or free-fall
 • A built-in compass, 3D magnetometer to sense direction and your movement in degrees also the presence of certain metals and magnets
 • Bluetooth® Smart Technology. Connect the micro:bit to other micro:bits, devices, phones, tablets, cameras and other everday objects
 • Five Ring Input and Output (I/O) including power (PWR), ground (GRD) and 3 x I/O. To read values from sensors and control things like motors or robots
 • 20 pin edge connector: This allows the BBC micro:bit to be connected to other devices such as Raspberry Pi, Arduino, Galileo and Kano through a standard connector
 • Micro-USB controller: This is controlled by a separate processor and presents the micro:bit to a computer as a memory stick
 • System LED x 1 yellow
 • System push button switch x 2
 • Size: approx. 5cm x 4cm
 • Weight: 8g