servertmg9951

Servo MG995

Dužina kabla 295mm
Brzina rada : 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
Brzina rada : 0.13sec / 60 degrees (6.0V no load)
Obrtni  momenat: 12kg/cm(6V)
Voltaža : 4.8 – 7.2V
Boja: Black
Dimenzije: 55 x 20 x 38mm
Težina: 63g