Senzor vibracija

Senzor vibracija normalno zatvorenog tipa, izlaz komparatora
signal čist
Oblik talasni
Sposobnost vožnje da prelazi 15mA
Napon 3.3V-5V
Izlaz u obliku digitalni prekidački (0 i 1)
Veličina 3.2cm x 1.4cm