Senzor temperature  DS18B20

Ovo je najnoviji DS18B20 jednožični digitalni tempearturni senzor od Maxim IC.  Rezulatati merenja su izraženi u stepenima C sa preciznošću od 9 do 12-bita, u opsegu od -55C do 125C (+/-0.5C). Svaki senzor ima jedinstven 64-bitni serijski broj koji se čuva u ROM memoriji i koji dozvoljava  da se veliki broj senzora koristi na jednoj magistrali podataka.  Ovo je odličan senzor koji predstavlja kamen temeljac mnogih projekata u kojima se meri i kontroliše temperatura i gde se unose velike količine podataka.

Temperaturni modul sa DS18B20 senzorom za Arduino

radni napon 5V
dimenzija 2.8 * 1.3 cm
preciznost merenja 0.5 ° C
temperaturni opseg merenja -55 ° C ~ 125 ° C