RS485/TTL Modbus-Rtu 2 Channel Relay Module

1. Ugrađeni zreli i stabilni 8-bitni MCU i MAKS485 čip za konverziju nivoa

2. Komunikacioni protokol: podržava standardni Modbus RTU protokol

3. Komunikacioni interfejs: podrška RS485/TTL UART interfejsu

4. Brzina prenosa komunikacije: 4800/9600/19200, podrazumevana 9600bps, podrška za uštedu pri isključenju

5. Opseg ulaznog signala optokaplera: DC3.3-30V (ovaj ulaz se ne može koristiti za kontrolu releja)

6. Izlazni signal: signal prekidača releja, uputstvo za podršku, blic isključen, režim isključenog blica, isključen/blic Osnovni broj vremenskog kašnjenja je 0,1S, a maksimalno vreme bljeskanja/isključivanja se može podesiti kao 0kFFFF*0.1S=65535*0.1S=6553.5S

7. Adresa uređaja: opseg 1-255, podrazumevano 255, podrška za čuvanje isključivanja

8. Ugrađeni jednosmerni 5V, 10A/250V AC 10A/30V DC relej, može da sisa neprekidno 100.000 puta, sa zaštitom od izliva dioda, kratko vreme odziva

9. Indikator prekidača releja na ploči

10.Napon napajanja: DC7-24V, sa ulaznom zaštitom od povratnog povezivanja