O KNJIZI

Profesionalni proizvođači, studenti i hobisti mogu razviti aplikacije za mobilne android uređaje uz pomoć programskog jezika Basic za android (Basic for Android – B4A) i Integrisanog Razvojnog Okruženja (B4A IDE). Dr Dogan Ibrahim počinje razvoj Android aplikacija za dizajnere elektronike sa opisom instalacije B4A na PC. Zatim predstavlja jednostavne projekte da bi prikazao (izneo) sintaksu B4A i osobine programiranja.

Elektroničari će uživati u ovoj knjizi jer opisuje kako android prenosni uređaj može komunicirati sa različitim hardverskim platformama – uključujući Raspbbery Pi, Arduino i procesor ESP32 – preko Wi-Fi linka ili koristeći SMS poruke. Neki projekti prikazuju kako paketi podataka mogu biti poslati sa Raspbbery Pi-a, Arduina ili ESP32 procesora na android mobilni telefon i prikazani na tom istom telefonu.

Svi android projekti u knjizi su razvijeni koristeći programski jezik B4A. Projekti za Raspbbery Pi su razvijeni pomoću Python-a. Projekti za Arduino i ESP32 su napravljeni uz popularni Arduino IDE. Svi listinzi programa, kao i detaljni opisi za sve projekte su dati u knjizi. Korisnici bi trebalo da su u mogućnosti da koriste projekte onako kako su predstavljeni ili da ih izmene da bi zadovoljili sopstvene potrebe

DETALJAN OPIS

Poglavlje 1 • Android mobilni telefoni
Poglavlje 2 • Početak
Poglavlje 3 • Moj prvi B4A program
Poglavlje 4 • Moj drugi B4A program
Poglavlje 5 • Moj treći B4A program
Poglavlje 6 • Napomene o jeziku B4A
Poglavlje 7 • Jednostavni projekti samo na mobilnom uređaju
Poglavlje 8 • Projekti koji koriste osobine mobilnih uređaja
Poglavlje 9 • Upotreba GPS-a
Poglavlje 10 • Wi-Fi interfejs Android na PC
Poglavlje 11 • Wi-Fi interfejs Android na Raspberry PI
Poglavlje 12 • Android i Raspberry PI SMS interfejs
Poglavlje 13 • Android na Arduino Wi-Fi interfejs
Poglavlje 14 • SMS interfejs Android na Arduino
Poglavlje 15 • Android na ESP32 Wi-Fi Interfejs
Prilog A • Upotreba Android emulatora
Prilog B • Objavljivanje aplikacije na Google Play

O AUTORU

Profesor Dr Dogan Ibrahim ima diplomu inženjera elektronike, magistarsku titulu iz upravljačkih sistema i doktorsku titulu iz digitalne obrade signala. Radio je u dosta industrijskih organizacija pre nego što se posvetio akademskom životu. Profesor Ibrahim je autor preko 60 tehničkih knjiga i preko 200 članaka o mikrokontrolerima, mikroprocesorima i srodnim oblastima. On je ovlašćeni elektro inženjer i član udruženja za Inženjersku tehnologiju.

 

Тежина 0.450 кг
Димензије 176 × 250 цм