O KNJIZI
Raspberry Pi, kompletan računarski sistem koji će Vam omogućiti da na njega spojite razne vrste elektronskih i softverskih sistema. Knjiga je posvećena najjačim aspektima Raspberry Pi – njegovoj sposobnosti da kombinuje praktičnu elektroniku sa programiranjem.Posle kratkog uvoda u Raspberry Pi nastavićete sa instaliranjem potrebnog softvera. SD kartica koju možete kupiti uz ovu knjigu sadrži sve što je potrebno za početak sa RPi. Pored računara (opcija) korišćeni softver je besplatan.
Knjiga sadrži koncizan uvod u Linuks operativni sistem, posle čega ćete početi da programirate u Bash-u, Python-u i Javascript-u. Naglasak je na Python-u i u većini slučajeva uz kratka objašnjenja da bi shvatili suštinu, tako ga brzo usvojite i prilagodite svojim potrebama. Kad sve podesite možete krenuti sa zabavnim projektima.
Tu je razmotreno i detaljno izloženo 45 uzbudljivih i neodoljivih projekata. Od bljeskalice do pobude elektromotora, od procesiranja i generisanja analognih signala do luks metra i kontrole temperature. Idemo i na složenije projekte kao kontrola brzine motora, veb server sa CGI, klijent server aplikacije i Xwindows programe. Ovu knjigu možete koristiti kao katalog ideja i napraviti kopije za trenutnu upotrebu. Da bi pojasnili projekte date su električne šeme i fotografije kola napravljenih na prototipskoj pločici što Vam garantuje da ćete vreme uz knjigu lepo provesti.
Knjiga je idealna da sami sve naučite. Svaki projekat je detaljno objašnjen na način kako je projektovan. U procesu čitanja, izrade i programiranja ne samo da ćete da dobijete uvid u RPi, Python i korišćene elektronske delove nego će Vam biti omogućeno da menjate i proširujete projekte na svoj način. Slobodno kombinujte nekoliko projekata u neki složeniji dizajn
Knjigu možete koristiti i kao radnu preporuku. Indeks će Vam omogućiti da lako nađete projekte koji se mogu koristiti kao primeri. Čak i kad savladate sve projekte knjiga će sigurno ostati u blizini Vašeg RPi-ja.

DETALJAN OPIS
Uvod
1 Potrebni uslovi
1.1 RPi
1.2 SD kartica
1.3 Tastatura
1.4 Miš
1.5 Displej
1.6 Internet konekcija
1.7 Napajanje
1.8 USB hub
1.9 Zvucnik (ili slušalice) Prototipska plocica
1.10 Komponente
1.11 Softverski osciloskop

2 Kratak pregled RPi racunara
2.1 LXterminal
2.2 LXterminal – skrot
2.3 LXterminal – nano
2.4 IdleX
2.5 Napomene o Debian-u
2.6 Midori
2.7 WiFi Config
2.8 Scratch
2.9 Pribori (Accessories) – Leafpad – tekst editor
2.10 Accessories – Fajl menadzer
2.11 System Tools – Task Manager

3 Instalacija softvera
3.1 RPi
3.1.1 Tastatura
3.1.2 SD kartica veceg kapaciteta
3.1.3 Izmena dodeljene (alokacija) memorije (Memory Split)
3.1.4 IP adresa
3.1.4.1 Fiksna IP adresa korišcenjem statickog iznajmljivanja
3.1.4.2 Fiksna IP adresa korišcenjem staticke IP adrese
3.2 Windows PC (opcija)
3.2.1 Disk Imager
3.2.2 Python, wxPython i IdleX
3.2.3 Putty (SSH)
3.2.4 Xming (Xwindows)
3.2.5 WinSCP

4 Kratak uvod u …
4.1 Debian Linuks
4.2 Programiranje u Bash-u
4.3 Programiranje u Python-u
4.4 Programiranje u JavaScript-u (javskript)

5 GPIO
5.1 Uvod
5.2 LED
5.3 Bljeskajuca LED
5.4 Naizmenicno bljeskanje LED
5.5 LED tajmer sa prozorom
5.6 Prekidac
5.7 Vremenski prekidac
5.8 Naizmenicni prekidac
5.9 Stanje prekidaca u prozoru
5.9.1 Upotreba tajmera
5.9.2 Paralelni rad više procesorskih niti
5.10 Taster sa zvukom
5.11 Komunikacija sa pinovima

6 Još snage
6.1 TD62783
6.1.1 Svetla )6 V, 65 mA)
6.1.2 Motor (5 V, 145 mA)
6.2 ULN2003 niz od 7 darlington tranzistora sa otvorenim kolektorom
6.2.1 Ventilator (12 V, 150 mA) i svetlo (6 V, 65 mA)
6.3 IRF740 MOSFET
6.3.1 Motor (5 V, 550 mA)

7 PWM
7.1 PWM na tri nacina
7.1.1 Frekventna pobuda
7.1.2 Širina impulsa (mark-space) sa fiksnom ucestanošcu
7.1.3 ’Mark-Space’ sa promenljivom ucestanosti
7.2 Svetlo sa postepenim povecanjem jacine
7.3 Motor promenljive brzine

8 SPI
8.1 Uvod u SPI
8.2 MAX522 digitalno pretvaranje u analogno (DAC)
8.3 DAC sa operacionim pojacavacem
8.4 Više od dva SPI uredaja
8.5 MCP3008 analogno digitalni pretvarac (ADC)
8.6 MCP3008 za pseudo diferencijalno merenje

9 I2C
9.1 Uvod u I2C
9.2 MCP23008 I/O proširenje (ekstender ili ekspander)
9.3 Još snage ekstenderu
9.4 TC74 digitalni termometar

10 Serijski port
10.1 Uvod u RS232
10.1.1 Serijska veza sa povratnim spojem (loopback)
10.2 Serijska veza izmedu RPi i Pikolina
10.2.1 Serijski eho
10.2.2 Serijska analogna merenja (ADC)

11 Web server
11.1 Uvod
11.2 HTML server
11.3 CGI
11.3.1 Hello user
11.3.2 Brojac posetilaca u brojacu
11.3.3 Prenos promenljivih sa pretrazivaca na server
11.3.4 GPIO
11.3.5 GPIO sa JavaScript-om
11.3.6 I2C alarm za frizider sa automatskom veb stranicom

12 Klijent server
12.1 Uvod
12.2 TCP multiplikacija
12.3 TCP LED kontrola
12.4 TCP DAC
12.5 TCP generator testerastih i cetvrtastih signala
12.6 TCP voltmetar sa 8 kanala
12.7 UDP eho
12.8 UDP merac svetlosti

Prilog
1 Podesivo napajanje
2 Kolo GPIO letvice
3 Sadrzaj paketa
4 Spisak delova
5 Druge knjige istog autora

Dostupno za preuzimanje:
Odabrani delovi iz knjige

O AUTORU

Bert Van Dam je samostalni autor knjiga o projektima, nastavnog materijala i članaka o mikrokontrolerima uključujući uređaje ARM i PIC. U svojim publikacijama pokriva i Raspberry Pi, veštačku inteligenciju i nekoliko programskih jezika kao što su JAL, C, asembler, Python i Flowcode.

Тежина 540 кг