Kućište za  Raspberry Pi 3

Raspberry Pi je serija malih računara sa jednom pločom, koje je u Velikoj Britaniji razvila fondacija RasperriPi. Na početku su ciljevi projekta bili naklonjeni promociji nastave osnovnih računarskih nauka u školama i zemljama u razvoju. Spektar upotrebe se brzo širio, jer je originalni model postao popularniji nego što se očekivalo. Prodaja je išla izvan ciljnog tržišta, kao što je robotika.

Uz sitnu modifikaciju ovo kućište odgovara Banana Pi M5 zato je i cena ostala nepromenjena.