Kućište za  Raspberry Pi 3

Raspberry Pi je serija malih računara sa jednom pločom, koje je u Velikoj Britaniji razvila fondacija RasperriPi. Na početku su ciljevi projekta bili naklonjeni promociji nastave osnovnih računarskih nauka u školama i zemljama u razvoju. Spektar upotrebe se brzo širio, jer je originalni model postao popularniji nego što se očekivalo. Prodaja je išla izvan ciljnog tržišta, kao što je robotika.