Osnove CAN magistrale

U ovoj knjizi je opisana upotreba Arduino Una i Raspberry Pi-a 4 u praktičnim projektima zasnovanim na CAN magistrali. Korišćenje Arduino Uno-a ili Raspberry Pi-a sa standardnim modulima interfejsa CAN magistrale značajno olakšava razvoj, debagovanje i testiranje projekata zasnovanih na CAN magistrali.

Ova knjiga je napisana za studente, inženjere u praksi, entuzijaste i za sve ostale koji žele da nauče više o CAN magistrali i njenoj primeni. U knjizi se pretpostavlja da čitalac ima izvesno znanje o osnovnoj elektronici. Poznavanje C i Python programskih jezika i programiranje Arduino Uno-a pomoću njegovog IDE-a i Raspberry Pi-a biće od koristi, posebno ako čitalac namerava da razvije projekte zasnovane na mikrokontroleru koristeći CAN magistralu.

Knjiga bi trebalo da bude koristan izvor referentnog materijala za sve koji su zainteresovani da pronađu odgovore na sledeća pitanja:

 • Koji sistemi magistrale su dostupni za automobilsku industriju?
 • Koji su principi CAN magistrale?
 • Kako mogu da kreiram fizičku CAN magistralu?
 • Koji tipovi okvira (ili paketa podataka) su dostupni u sistemu CAN magistrale?
 • Kako se greške mogu otkriti u sistemu CAN magistrale i koliko je sistem CAN magistrale pouzdan?
 • Koji tipovi kontrolera CAN magistrale postoje?
 • Kako da koristim kontroler CAN magistrale MCP2515?
 • Kako da kreiram projekte CAN magistrale zasnovane na Arduino Uno-u sa 2 čvora?
 • Kako da kreiram projekte CAN magistrale sa Arduino Uno-u sa 3 čvora?
 • Kako da podesim maske prihvatanja i filtere prihvatanja?
 • Kako da analiziram podatke na CAN magistrali?
 • Kako da kreiram projekte CAN magistrale sa 2 čvora zasnovane na Raspberry Pi-u?
 • Kako da kreiram projekte CAN magistrale sa 3 čvora zasnovane na Raspberry Pi-u?

O autoru

Dogan Ibrahim ima diplomu inženjera elektronike, magistarsku titulu iz automatske kontrole procesa i doktorsku titulu iz digitalne obrade signala. Radio je u mnogim organizacijama i uvaženi je član Instituta inženjerskih tehnologija (IET). Autor je više od 100 tehničkih knjiga i više od 200 tehničkih članaka o mikrokontrolerima, mikroprocesorima i povezanim oblastima. Dogan je sertifikovani Arduino profesionalac i ima mnogo godina iskustva u radu sa praktično svim aktuelnim mikroprocesorima.

Ahmet Ibrahim ima počasnu diplomu inženjera nauke i magistarsku titulu iz oblasti računarstva, softvera i umrežavanja. Bio je na pozicijama u mnogim industrijama uključenim u poslovnom računarstvu. Uživa u savetovanju, projektovanju i implementaciji složenih računarskih sistema u „oblaku“ i lokalnih računara.