Arduino Leonardo

Mikrokontrolerska razvojna platforma bazirana na ATMEGA32U4
20 digital input/output (7 PWD)
12 Analog Input Channels
16 MHz crystal oscillator
micro USB
ICSP header
Reset button

Arduino Leonardo je mikrokontrolerska ploča zasnovana na ATmega32u4 (tabela podataka). Ima 20 digitalnih ulazno / izlaznih pinova (od kojih se 7 mogu koristiti kao PVM izlazi, a 12 kao analogni ulazi), kristalni oscilator od 16 MHz, mikro USB vezu, utičnicu za napajanje, ICSP zaglavlje i dugme za resetovanje.