LAN TESTER NOYAFA POE NF-8508 TESTEROPTIKE I LAN

Merac optickih vlakana – proverava greške u vlaknima emitujuci crvene lasere i testira opticku snagu i vrednost slabljenja svetlosti.

Vire Map – Testira greške kratkih spojeva, otvorenih kola i ukrštanja u LAN mreži.

Prijemnik protiv ometanja – Možete brzo i precizno locirati ciljnu žicu u gomili žica pomocu sonde za sprecavanje ometanja prijemnika, NCV-a i podesive osetljivosti. Za prigušena radna okruženja, LED svetla su idealna.

Port Flash – Odredite odgovarajuci port za povezivanje posmatranjem iste frekvencije treptanja na portu svica/rutera gde je ciljni kabl povezan.

Test dužine – Meri dužinu CAT5 / CAT6 kablova do 200m, može se meriti u metrima, jardima ili stopama.

PoE Test – Može da testira informacije standardnog PoE uredaja, kao što su PoE napon, polaritet napajanja, nacin napajanja, kao i tip PSE.

HD ekran – U poredenju sa prethodnim modelima, NF- 8508 ima bolji ekran visoke definicije sa vizuelnim ikonama, što olakšava posmatranje detaljnih parametara razlicitih režima, kao što su nastavak, skeniranje, blic porta, dužina, VFL , OPM .itd

KC Test – Testira kvalitet presovanja kristalnih glava.

Vek trajanja baterije je duži – Prilagodite vreme iskljucenja pozadinskog osvetljenja i vreme automatskog iskljucivanja i napunite ugradenu litijumsku bateriju    pomocu univerzalnog kabla tipa C.

Sadržaj kutije – predajnik *1, prijemnik * 1, adapter za RJ11 kabl *1, adapter za RJ45 kabl *1, aligator kopca * 1, slušalica *1, kabl tipa c *1, uputstvo za upotrebu *1