Kuler za RPI

Raspberry Pi Fans 3010  sa šrafovima za montažu na kućište.
5V