O KNJIZI

U ovoj knjizi se razmatraju DC električni motori i njihova upotreba u projektima koji se zasnivaju na razvojnim pločama Arduino i Raspberry Pi Zero W. Knjiga sadrži mnogo testiranih i radnih projekata sa sledećim podnaslovima:

•    Naslov projekta
•    Opis projekta
•    Blok dijagram
•    Električna šema
•    Sklop projekta
•    Kompletan listing programa
•    Detaljan opis programa

Projekti u ovoj knjizi obuhvataju standardne DC motore, koračne motore, servo motore i mobilne robote. Knjiga je namenjena studentima, hobistima i svima koji su zainteresovani za razvoj projekata zasnovanim na mikrokontroleru pomoću razvojne ploče Arduino ili Raspberry Pi Zero W.

Jedna od dobrih karakteristika ove knjige je što su u njoj dati kompletni projekti za daljinsku kontrolu mobilnog robota sa mobilnog telefona pomoću razvojnih ploča Arduino Uno i Raspberry Pi Zero W.Ovi projekti su razvijeni pomoću Wi-Fi mreže i Bluetooth veze na mobilnom telefonu.

Čitaoci će moći da pomeraju robot napred, nazad, levo ili desno slanjem jednostavnih komandi sa mobilnog telefona. U knjizi su dati kompletni listinzi programa za sve projekte, kao i detaljni opisi programa. Čitaoci će moći da koriste projekte na način na koji su predstavljeni ili da ih menjaju u skladu sa svojim potrebama.

DETALJAN OPIS

 • ELEKTROMOTORI
 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI DC MOTORA
 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI KORAČNIH MOTORA
 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI SERVO MOTORA
 • KONTROLA ROBOTA POMOĆU BLUETOOTH VEZE NA ARDUINU
 • KONTROLA ROBOTA POMOĆU WI-FI VEZE NA ARDUINU
 • KONTROLA ROBOTA POMOĆU WI-FI VEZE NA RASPBERRY PI ZERO
 • KONTROLA ROBOTA POMOĆU BLUETOOTH-A NA RASPBERRY PI ZERO
 • DODATAK A • RASPBERRY PI ZERO W
 • DODATAK B • LISTA KOMPONENATA
 • DODATAK  C • ŠEMA PINOVA NA ARDUINO UNO-U
 • DODATAK D • ŠEMA PINOVA NA RASPBERRY PI ZERO W
 • DODATAK E • KORIŠĆENJE BIBLIOTEKE GPIOZERO

O AUTORU

Prof. dr Dogan Ibrahim je akreditovani elektro inženjer i uvaženi član Instituta inženjerske tehnologije.
Dogan je autor preko 60 tehničkih knjiga koje su objavili poznati međunarodni izdavači, kao što su Wiley, Butterworth i Newnes.Pored toga, autor je više od 250 tehničkih stručnih radova koji su objavljeni u časopisima i predstavljeni na seminarima i konferencijama.

Тежина 0.480 кг
Димензије 176 × 250 цм