Industriski RS232/RS485 na LAN 100Mbps konvertor

Industrijski konvertor koji omogućava dvosmerni transparentni prenos podataka između RS232/RS485 I RJ45 Ethernet, čak i u isto vreme.

Može se konfigurisati preko web stranice.

Podržava prilagođene pakete za registraciju , automatsko prosleđivanje registrovanog paketa kao identifikatora nakon uspostavljanja veze, tako da se mogu razlikovati različiti uređaji.

Podržava ponovno pokretanje sa vremenskim ograničenjem (ponovno pokretanje bez podataka) obezbeđuje dugoročnu stabilnu vezu, konfigurabilno vreme ponovnog pokretanja.

Podržava rezoluciju imena DNS domena, konfigurabilni DNS server.