SENSE HAT modul za Raspberry Pi

Uz pomoć SENSE HAT modul za Raspberry Pi naučićete kako da:

Komunicirajte sa Sense HAT-om koristeći Python

Pristupite izlazima Sense HAT-a

Programirajte ulaze Sense HAT-a

Koristite biblioteku Sense HAT za prikaz poruka i slika

Koristite promenljive za čuvanje podataka senzora Koristite petlje za ponavljanje ponašanja