O KNJIZI

Hobi elektroničarima može biti zanimljivo da nauče nove veštine koje mogu koristiti u karijeri. Oni koji razumeju osnove elektronike mogu praviti sopstvena kola i projekte. Ipak pre nego što potrčite potrebno je naučiti da hodate.

Počinje sa analognom elektronikom. Trebalo bi da se upoznate sa jednostavnim komponentama i kolima, i razumete njihove osnovne osobine i ponašanje, kao i probleme sa kojima bi mogli da se susrećete. Najbolji način da to uredite je preko eksperimenata. Sama teorija nije dovoljna. Knjiga nudi veliki broj praktičnih početničkih kola koje svako može sastaviti sa osnovnim iskustvom.

U elektronici je počelo novo poglavlje sa širenjem primene mikrokontrolera. Mikrokontroleri sada izvode sve više zadataka koji su ranije bili rešavani korišćenjem diskretnih komponenata i konvencionalnih, standardnih integrisanih kola. Rad sa mikrokontrolerima je postajao sve lakši i lakši zahvaljujući platformama kao što su Bascom, Arduino, micro:bit. U knjizi su predstavljane brojne primene mikrokontrolera kojima se lako upravlja. Sada imamo slučaj elektronike sa manje lemljenja a više programiranja

Deo 1 • Analogna elektronika

Elektronika za početnike

Operacioni pojačavači u praksi

Opamp sa FET ulazima za široke opsege učestanosti

LED-LDR ring oscilator

Piko ampermetar

LC oscilator sa podešavanjem uz pomoć potenciometra

Merenje radijacije sa FET-om

“zelena” solarna lampa

Održavanje baterije

Naponski pretvarač sa jednim tranzistorom

Analogno trčeće LED svetlo

Eksperimentalni Hall senzor

Jednostavni Dip metar

Širokopojasni prijemnik za varničar

Ring oscilator

LED višestruka bljeskalica

Audion sa emiterskim sledilom

Relaksacioni oscilatori sa NPN tranzistorima

Merenje Gama zraka sa foto diodom

Kratkotalasni regenerativni prijemnik

Tranzistorski Dip metar

DRM sa direktnim mikserom upotrebom cevi EF95/6AKS

Modulator srednjih talasa

EE večni treptač

Kratkotalasni super regenerativni prijemnik

Kratkotalasni pretvarač

 

Deo 2 • Mikrokontroler

Osnove

Senzori

Uputstvo za početnike za rad sa razvojnim okruženjem

BBC micro:bit za elektroničare

RF detektor uz pomoć Arduino

Merenje otpornosti sa Arduino

AM predajnik uz pomoć Arduino

Bezbednosne nalepnice kao ključ

 

 

Тежина 0.600 кг