Digitalni SMART multimetar

  • Kompaktan SMART digitalni multimetar
  • Opremljen velikim LCD ekranom za lako i jasno očitavanje podataka
  • Automatski detektuje jedinicu za merenje i potreban opseg za merenje
  • Pamti izmerenu vrednost
  • Omogućava i beskontaktno ispitivanje faze, kao i standardno merenje pomoću mernih kablova
Brend HOME
Tip Digitalni SMART multimetar
Napajanje 2 x 3V CR2032 baterije
Jednosmerni napon 600 V
Naizmenični napon 600 V
Jednosmerna struja
Naizmenična struja
Otpor 6 kOhm
Induktivitet
Kapacitet
dB
Frekvencija 40-1000 kHz
Faktor ispune
Displej 5999
Bar graph
USB priključak
Bezkontaktno ispitivanje faze Da
Ispitivanje diode Ne
Ispitivanje prekida Da
Merenje tranzistora Ne
Test baterija
Relativna merenja
Merenje temperature
Merenje vlažnosti vazduha
Merenje zvučnog pritiska
Merenje osvetljenosti
Automatska promena mernog opsega
Ručna promena mernog opsega Ne
Pamćenje maks. vrednosti
Pamćenje min. vrednosti
Fiksiranje vrednosti Da
Automatsko isključenje Da, nakon 3 min
Pozadinsko osvetljenje Ne
Kategorija merenja CAT II 600 V, CAT III 300 V
Dimenzije 136x67x12 mm