BPI:Bit

BPI bit (koji se takođe naziva BPI-bit, stilizovan kao bpi:bit) je ESP32 sa 32-bitnim zasnovanim na dvojezgrenom procesoru. Podržava webduino, Arduino, MicroPithon kao i Scratch Ks programska okruženja.

BIT:bit ploča je veličine 5 cm k 5 cm, težine 10 ~ 12 grama, sadrži 20-pinski ivični konektor, ugrađenu matricu osvetljenja sa 25 programabilnih LED dioda u boji, dva fotoosetljiva senzora svetlosti, dva programabilna dugmeta, NTC otpornik, zujalica i senzor sa devet osovina (troosni žiroskop za ubrzanje i troosni magnetni kompas).

Konfiguracija I/O prostora je sledeća:

  • Full color LED matrix: GPIO4
  • Photosensitive sensor: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
  • Button switch : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
  • Temperature sensor: GPIO34 (Analog A6)
  • Buzzer: GPIO25
  • MPU-9250 9-axis sensor: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
bpi:bit VS micro:bit
Module bpi:bit micro:bit
CPU Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz
RAM 520 KB 16 KB
ROM 448 KB Unkown
Flash 4096 KB 256 KB
Bluetooth BT4.2 BR/EDR and BLE BLE only
WIFI 802.11 b/g/n/e/i N/A
Buzzer 1x Buzzer N/A
5*5 LEDS 25 intelligent-control full-color (16777216 color) LEDs, Cascading all LEDs by a single line. 25 red LEDs
photosensitive sensor 2 light sensors Basic light detection function on LEDs
temperature sensor Stand along temperature sensor On CPU chip temperature sensor
Motion sensor MPU-9250 9-axis Motion Tracking : 3-axis accelerometer, 3-axis magnetometer, 3-axis gyroscope 3-axis Accelerometer; 3-axis magnetometer; no gyroscope, no motion processor
IO interface edge interface (compatible with most micro:bit I/O features) edge interface
Button 2 programmable buttons 2 programmable buttons
micro USB 1x micro USB(UART) 1 x micro USB(Mass Storage Device)
Software Webduino,Arduino, MicroPython, Scratch X Microsoft MakeCode, MicroPython, Scratch X
Size 5*5 cm 5*4 cm