BPI-Bit Robot Expansion Board

BPI:bit robot je bpi-bit razvojna ploča, koja je uglavnom dizajnirana za pametne automobile i robote sa BPi-bit i mikro-bitom kao osnovnom pločom. Istovremeno, uzima u obzir i običnu IO funkciju proširenja, što korisnicima čini pogodnijim da koriste svoju maštu i stvaraju više mogućnosti za upotrebu.

Štaviše, postoje dve vrste režima napajanja, jedan režim sa 12 V/2 A DC napajanjem, a drugi sa 5 V/2 A preko mikro USB adaptera za napajanje. Ako želite da koristite DC motor i servo motor, morate koristiti napajanje od 12 V DC.

Dodatno, BPI:bit robotska produžna ploča ima (MOTOR A-MOTOR D) 4k seta 8k MOTOR kontrola, koje mogu kontrolisati četiri DC motora napred i nazad i osam DC motora u jednom pravcu. U isto vreme, četiri standardna interfejsa upravljačkog motora su dizajnirana na proširenoj verziji za kontrolu četiri servo motora u isto vreme. Kontrolni signal DC motora i upravljačkog motora je čip (PCA9685) proširen interfejsom IIC magistrale. Interfejs motora koristi prošireni PVM interfejs, koji nije u suprotnosti sa interfejsom senzora.