Antistatik narukvica – narukvica za odvođenje statičkog naelektrisanja

Otpornost pojasa 20x210mm
Materijal PVC
Karakteristike PU jezgro sa otpornikom od 1MΩ, plave boje, gajtan za uzemljenje