MQ135 Senzor kvaliteta vazduha

Radni napon jednosmerne struje 5V
Radna struja ne veća od 80mA
Vreme odziva ne duže od 30 sekundi
Vreme oporavka ne duže od 20 sekundi
Otkrivanje formaldehida, benzena, ugljen monoksida, alkohola, vodonika, amonijaka, dima cigareta i tako dalje
3 nivoa izlaznog signala kada se senzor aktivira
Radna temperatura 0 do 50 ℃
Temperatura skladištenja -20 do 60 ℃
Osetljivost 0,5 ppm
Vek trajanja senzora više od 10 godina