Giada Industrial   – ISC-261 – Intel® Celeron N3350

Dostupan u dve konfiguracije, sa Intel Celeron N3350 za maksimalne performanse ili Intel Atom k5-E3930 dizajniranim za produženi opseg rada.

ISC-261 se ističe svojom visokoefikasnom obradom i robusnim dizajnom namenjenim industrijskoj upotrebi.

ISC-261 sa pogonom Celeron N3350 optimizovan je za performanse u regulisanim okruženjima zajedno sa rukovaocem, dok je verzija sa pogonom Atom k5-E3930 sertifikovana za upotrebu u okruženjima od -20 ° C do 60 ° C (približno -4 ~ 140 ℉).

idealno za udaljene lokacije i situacije u kojima je potrebna ili je moguća minimalna ljudska interakcija.

Tehnička specifikacija