BLOG

Detaljnije o artiklima

Raspberry Pi Home Automation

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Projekat RaspLogic je softwersko rešenje koje na jednostavan način omogućava kontrolu vaših uređaja u kući ili stanu.

Google TV na RaspberryPi

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Napravi sopstvenu verziju Google TV na RPiu koršćenjem open source software. The project is divided into 4 main categories:   Installing the software stack Basic shell commands & scripts Building the backend: NodeJS + Express + Socket.io Building the front end   1.Installing the software stack:   Install Raspbian & NodeJS   Follow this tutorial to install Raspbian […]

Arduino – Monitoring voltaže akumulatora

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Jednostavan sklop  koji  omogućuje monitoring napona akumulatora i može biti početna ideja  za izradu kontrolera punjenja akumultora ili solarnog kontrolera. Za merenje napona  do 20VDC , R1  je 3K ohm, a R2 1K ohm. Code: /* DisplayMoreThan5V sketch prints the voltage on analog pin to the serial port Do not connect more than 5 volts […]

Mobilni Raspbery Pi mikro računar

Napisao DIGISTORE.rs, u Uncategorized

   

Raspberry Pi bežična kontrola uređaja

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Veoma jednostavan i zanimljiv projekat koji vam omogućuje bežičnu kontrolu vaših uređaja u kući korišćenjem  jeftinog seta za bežičnu kontrolu utičnica. Daljiniski upravljač je potrebno preraditi  i napraviti docking station kao na slikama. Prekidači na daljinskom upravljaču se povezuju  preko releja ili optokaplera  na GPIO pinove RPi-a. $state = yFindRelay(„OnOff“); $out2 = yFindRelay(„Out2“); $state->set_output(Y_OUTPUT_ON); // select […]

Relejna kontrola na Raspberry Pi

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Perl modul za  Raspberry Pi GPIO  http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO Detaljna specifikacija za  GPIO http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals

Media centar na Raspberry Pi-u.

Napisao DIGISTORE.rs, u digistore

Kompletno video upustvo za instalaciju i početno setovanje XBMC media centra. Za bolje peformance potrebno je setovati sledeće parametre u config.txt fajlu hdmi_force_edid_audio=1 initial_turbo=30 force_turbo=0 arm_freq=900 core_freq=333 sdram_freq=450 Obavezno na CPU postaviti hladnjak.