Šta se dobije kada se poveže 48  Raspberry Pi  camera i skoro kilometar mrežnog kabla?
Dobije se  Bullet Time Lapse  sistem za efekte iz Matrixa-a

img_7442